Znižujeme cenu a zároveň pomáhame šetriť životné prostredie

Od dnešného dňa si môžete objednať zasielanie faktúr prostredníctvom e-mailu, čím ušetríte pri každej faktúre až 0,56 EUR.

Výhody:

– faktúru obdržíte v prvý pracovný deň v mesiaci (v deň jej vystavenia), bez oneskorenia spôsobeného doručovaním listovej zásielky poštou,
– všetky faktúry si môžete jednoducho uchovať v mailovej schránke,
– podieľate sa na ochrane životného prostredia a ochrane našich lesov.

Ako si nastaviť posielanie faktúr e-mailom?

1. Zaslaním žiadosti na e-mail: info@advanet.sk
    Treba uviesť: 
     – Meno a Priezvisko,
     – Vaše číslo zákazníka (Váš variabilný symbol),
     – Vašu adresu,
     – Telefónny kontakt,
     – E-mail, kam chcete, aby Vám bola zasielaná faktúra.

2. Prihlásením sa do svojho účtu na našej stránke, kde zvolíte možnosť “Zasielať faktúru e-mailom” a následne zadáte svoj e-mail.
    (Ak chcete dostávať faktúry na viacero e-mailov naraz môžete v kolónke “e-mail” uviesť viac adries, ktoré oddelíte čiarkou.)