Spustenie testovacej prevádzky IPTV

Dnešným dňom spustila spoločnosť AdvaNet, s.r.o. testovaciu/pilotnú prevádzku IPTV, ktorú v priebehu nasledujúcich mesiacov plánuje spustiť do ostrej prevádzky pre svojich zákazníkov na optickej časti siete.