Opäť navyšujeme rýchlosť internetu bez zmeny cien

Dňom 1.1.2015 spoločnosť AdvaNet, s.r.o. pre všetkých svojich zákazníkov na optickej časti siete zvýšila rýchlosť internetového pripojenia v programe Standard Link až na 150Mbit/s so zachovaním pôvodnej ceny.