O nás

Spoločnosť AdvaNet, s.r.o. vznikla za účelom poskytovania internetu pre domácnosti. Ako prvá vznikla v priebehu roka 2003 neverejná dátová sieť s názvom Advanced, ktorá slúžila ako komunikačný prostriedok pre jej účastníkov. Postupom času však nastala potreba komunikovať aj s okolitým svetom. Za týmto účelom bolo nutné založiť spoločnosť, ktorá by bola schopná ponúkať produkty naviac