Archív dokumentov

Cenník internetových a televíznych služieb pre bytové domy
Cenník služby Advance DUO platný od 01.03.2019
Cenník služby Advance DUO platný od 01.07.2018
Cenník služby Advance DUO platný od 01.05.2017
Cenník služby Advance DUO platný od 01.10.2016
Cenník služby Advance DUO platný od 01.11.2015
Cenník služby Advance DUO platný od 01.03.2015

Cenník televízie pre domy s optickou sieťou spoločnosti AdvaNet, s.r.o.
Cenník služby Home TV platný od 01.04.2013

Cenník pre panelové domy s vybudovanou sieťou spoločnosti AdvaNet, s.r.o.
Cenník služby Home Link platný od 01.01.2015
Cenník služby Home Link platný od 01.01.2013
Cenník služby Home Link platný od 01.01.2012
Cenník služby Home Link platný od 01.02.2010
Cenník služby Home Link platný do 31.01.2010

Cenník pre rodinné domy
Cenník služby WiFiber Link platný od 01.01.2013
Cenník služby WiFiber Link platný od 01.01.2012
Cenník služby WiFiber Link platný od 01.02.2010
Cenník služby WiFiber Link platný do 31.01.2010

Cenník tovarov a služieb
Cenník Tovarov a služieb platný od 01.04.2013
Cenník Tovarov a služieb platný od 01.01.2013
Cenník Tovarov a služieb platný od 01.01.2012
Cenník Tovarov a služieb platný od 01.02.2010
Cenník Tovarov a služieb platný do 31.01.2010

Špecifikácia služieb
Príloha k špecifikácii služby Advance DUO platná od 01.03.2019
Príloha k špecifikácii služby Advance DUO platná od 01.01.2016
Príloha k špecifikácii služby Home Link platná od 01.01.2016
Príloha k špecifikácii služby WiFiber Link platná od 01.01.2016

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky platné do 31.12.2011
Obchodné podmienky platné do 31.12.2009